Arbeidsbeskrivelse for hallvakter i Ranheimshallen

Oppstart vakt:

 1. Hallvakta starter senest 5 minutter før oppsatt tid. Ved arrangement kan andre tidspkt gjelde.
 2. Ytterdør er åpen fra kvart på til kvart over oppsatt tid.
 3. Deretter er døra låst gjennom hele vakta.
 4. Nøkkel til vaktbua ligger i nøkkelboks rett ved døra.
  1. Kode fås av Lagkontakt/Hallvakstansvarlig. (se tilsendt Arbeidbeskrivelse)
  2. Denne nøkkelen går til hele hallen.
  3. Den lille går til såpe og tørke dispenserne på toaletter og i garderober.
 5. Vaktpermen ligger i vaktbua.
  1. ALLE leser Generell arbeidsinstruks for tilsynsvakter og Brannhjelpen, begge ligger i permen.
  2. ALLE signerer på arket signatur som ligger i permen etter at de har lest gjennom overnevnte.
 6. På korktavla i vaktbua henger oversikt over hvilken idrett som har aktivitet i hallen, både på ballflata og på rød dekket.
 7. I vaktbua henger det en gul vest som hallvakta har på seg for å være synlig.
 8. Håndball mål må senkes ved behov.
  1. Nøkler henger i nøkkelskap i vaktbua rett innenfor døra.
  2. Rosa og oransje nøkkelring.
  3. Målheisen er inne i selve hallen på venstre side av garasjeporten.
  4. Målene senkes helt ned til stanga med kjetting hviler på målet.
  5. Målene må så flyttes slik at de kan festes med skruene.
  6. Så heves stanga med kjettingen ved hjelp av nøkler og målheisen ved garasjeporten.
 9. Nett rundt ballflata senkes.
  1. Dette gjøres i boksen på langsiden mot Ranheim fotballbane.
  2. 4 brytere merket med nett sør, nord, øst og vest.
  3. Ingen nøkler kreves her.

Hallvaktsoppgaver under vakta:

 1. Arbeidsbeskrivelse ligger i vaktpermen i vaktbua. Denne må følges, signeres og utkrysses etter hvert som oppgaver er gjennomført.
 2. Branntavla sjekkes.
  1. Denne henger på veggen på venstre side av døra til vaktbua.
  2. Nøkkel til branntavla henger i nøkkelboksen i vaktbua. Det er festet en kjetting på den.
  3. Står det normal drift – alt ok.
  4. Ved feil skal Trondheim Eiendom sin vakttelefon kontaktes: 73 53 78 17
 3. Hallvakta må ta en runde for å sjekke at alle nødutganger er lukket og at ingenting står foran dem.
  1. Hvis en dør er åpen vil dette vises på tavla på høyre side av ytterdøra i gangen.
  2. Det vil lyse rødt ved den som er åpen.
  3. På vinterstid MÅ man ta en runde på utsiden for å sjekke at ikke nødutgangene er sperret av snø. I så tilfelle må det måkes foran nødutgangene.
 4. Toalettpapir, tørkepapir og såpe fylles på ved behov.
  1. Dette står i lager 1.36 i gangen ved garderobene inn mot hallen.
 5. Søppelsekker/poser byttes ut og all søppel samles i søppelsekker for deponering.
  1. Deponeres i søppelcontianere ved Ranheim skole før siste vakts slutt.
  2. Nøkkel henger i nøkkelskapet i vaktbua – svart spesial nøkkel.
  3. NB! Husk alltid å ta med nøkkelkort (ligger i permen i vaktbua) når du går ut med søppel, i tilfelle døra skulle gå i lås.                         
   1. Hold kortet mot leseren til det blir orange lys.
   2. Tast kode på fire siffer (står på baksiden av kortet).
   3. Døra låses da opp for en inngang.

NB! Nøkkelkortet legges tilbake i permen i vaktbua ved vaktslutt!

 1. Påse at det ikke ligger søppel, flasker ol rundt om i selve hallen og gangene.
 2. Sjekk styrkehjørnet for søppel og rot.
  1. NB! Det er 16 års aldersgrense uten voksen i styrkehjørnet.
 3. Kun to av toalettene pluss handicap toalett holdes åpne når det ikke er arrangement i hallen.
  1. Ved stor aktivitet i hallen tar hallvakta med seg overflatedesinfeksjonen (rød væske) fra gangen og spruter på dolokk – tørker av med papir.
  2. 1 til 2 ganger på en kveld – etter behov.
 4. Ved behov tørrmoppes ballflata da støv gjør hallgulvet glatt.
  1. Mopper, kluter ol ligger inne på vaskerommet.
  2. Første dør til høyre når du går ut av selve hallen.

Generelt:

 1. Det er automatisk belysning med sensorer i nesten hele hallen.
 2. NB! Sjekk at ingen oppholder seg på madrassen til stavsprang og i sandgroper til lengdehopp.
  1. Sand på madrassen kan ødelegge den!
  2. Sand kan også skade de som hopper – blir som å lande på sandpapir.
 3. NB! Døra inn til hallen fra gangen skal alltid være lukket.
  1. Det er døra nederst i gangen ved garderobene som benyttes, og denne kan stå åpen.
 4. Garasjeport inn til utstyr inne i hallen står åpen.
 5. Hvis noen ønsker å benytte seg av musikkanlegg:
  1. Bruk nøkkel med skiftnøkkel på til å åpne skapet som står på høyre side ved branndør ut til gangen i hallen.
  2. Bryter bakerst i skapet slås på og forsterker pluss andre enheter må fysisk slås på med bryter på selve anlegget.
  3. Det samme gjelder når det skal slås av.
 6. For ekstra lys eller luft benyttes brytere inne i vaktbua med tidsur.
  1. Rett på innsiden av døra øverst på venstre side.
 7. Ved arrangement i hallen må kjøkkenet sjekkes etter bruk.
  1. Påse at de som bruker det rydder etter seg.
 8. NB! For rengjøring av kroppsvæsker finnes det en egen retningslinje i vaktpermen.
  1. Gjelder blod, oppkast eller andre kroppsvæsker.
  2. I øverste skuff ved vaskekum på kjøkken ligger flaske og tabletter som skal blandes ut i vann. Bruksanvisning står på eska.
  3. Dette tømmes på og tørkes opp etter ca. 5 – 10 minutter,
  4. Gjentas hvis det fortsatt ikke er borte.
 9. beskjeder til Trondheim bydrift ang feil og mangler, ting som har skjedd ol, noteres i beskjedsboka som ligge i vaktbua.
 10. NB! Det henger brannslanger flere synlige steder i hallen.

Siste avsjekk før stenging etter siste vakt:

 1. Sjekk at hallen er tom.
 2. Påse at søppel er deponert som beskrevet lenger opp.
 3. Sjekk at vinduer og dører er lukket og låst.
 4. Løse gjenstander og gjenglemte ting tas med til vaktbua – noter hvor det ble funnet.
 5. NB! Håndballmålene løsnes fra gulvet og heises opp.
 6. Påse at nøkkelkortet ligger fremst i vaktpermen i blank lomme.
 7. Slå av timere i vaktbua for lys og luft.
 8. Slå av lyset i vaktbua.
 9. Lås vaktbua og legg nøkkel i nøkkelboksen.
 10. Husk å få med deg alt du skal før du går ut – ytterdøra låses automatisk når du forlater hallen.

NB! Sjekk ut opplæringsvideoen som ligger på fotball sin nettside:

Opplæringsvideo hallvakt Ranheim friidrettshall

Arbeidsbeskrivelse Ranheimshallen Uten kode – Normal