Dugnader

For klubben:

I regi av klubben blir det organisert dugnad ved avvikling av cup og lignende. Dette arrangeres 1-2 ganger i året og vi forventer at foresatte og spillere i alle lag hjelper til slik at det bli en sosial og grei avvikling av arrangementet. Vanlige oppgaver er kioskvakt, baking, hallvakt og organisering av disse.

I tillegg har vi fra sesongen 2021/2022 fått tildelt hallvaktdugnad i Ranheimshallen. Foresatte og spiller over 18 år står for hallvakt som fordeles blant alle lag i klubben. Det må regner med 2-4 vakter på ca. 4/5 timer.

De eldste spillerne hjelper også til som trenere/dommere/sekretariat på cuper og andre sosiale arrangement for de yngste lagene.

For lag:

Hvert lag bestemmer selv om de vil ha dugnader og evt. hvilke.
Det er vanlig at lag velger å arrangere kaffe/kake salg på hjemmekamper for å ha litt inntekter til sosiale arrangement innad i laget.
Alle lag setter stor pris på forslag fra foresatte om dugnader. Spesielt hvis det er dugnader barna selv kan være med på.