Branninstruks Vikåsenhallen

Det brenner i Vikåsenhallen og brannalarmen går!!

DU har hallvakt….

Hva gjør du?

Onsdag 27. november hadde vi en varslet brannøvelse i Vikåsenhallen. I den forbindelse kom det opp en del spørsmål om hva ansvaret til hallvakt, trener og andre i hallen er.

Under følger en del viktige punkter;

 1. ALLE som har hallvakt MÅ se i vakt permen og LESE branninstruks og annen viktig info.
 2. SAMLINGSPLASS er ved ballbingen.
 3. Alle TRENERE må ha oversikt over hvor mange aktive som deltar på treningene.
  • Når brannalarmen går leder trenere sine aktive ut av nærmeste rømningsvei.
  • Får alle sine aktive til samlingsplassen.
  • Foretar opptelling.
  • Rapporterer til hallvakt.
 4. Alle HALLVAKTER må på vakta;
  • Låse av rom som ikke benyttes etter at de er sett over og evt. ryddet.
 5. Alle HALLVAKTER må når brannalarmen går;
  • Ta med nøkkelknippe og få ut publikum så fort som mulig.
  • Kan også ringe 110 for å varsle og holde hjelpeetaten informert, men de blir automatisk varslet når brannalarmen går.
  • Start oppe ved tribunen og gå systematisk igjennom garderober, toalett, evt. møterom og treningsrom, kantine og kiosk mm.
  • Viktig at det også sjekkes under trapper og i ganger.
  • Samme prosedyre nede.
  • Ta imot rapport fra trener, og evt. foresatte i tilfelle det fortsatt skulle oppholde seg noen i hallen.
  • Møt brannvesenet og rapporter.
 6. ALLE som oppholder seg i hallene som ikke har trening – publikum el – har selv hovedansvar for å  komme seg ut av hallen gjennom nærmeste rømningsvei.

Branninstruks Vikåsenhallen i PDF