Styret

Styret

Styret i Ranheim Basket består av (valgt på årsmøte mars 2022):

Leder

Carlos Hernandez
tlf 922 98 051
carlos.h.inbox@gmail.com

Styremedlem / Økonomiansvarlig

Camilla Krogstad Hjelen
Tlf 971 58 553
camilla@hjelen.no

Styremedlem / Medlemsansvarlig

Thor Halvor Frivold
tlf 915 57 813
frivold@gmail.com

Styremedlem

May-Lisbeth Norum
tlf 920 40 124
norumfamily@gmail.com

Styremedlem / Treneransvarlig

Eirik Mjønes
tlf 984 06 400

Styremedlem / Spillerrepresentant

Vinicius Santos Silva
tlf 923 71 055

Varamedlem / Kontaktperson for hallvaktansvarlig

Thomas Tybell
tlf 918 97 414
thomas.tybell@gmail.com

Se roller og rollebeskrivelser under For Tillitsvalgte – Roller i Ranheim Basket