Dommerkurs

Lyst til å lære mer om basketball og samtidig få muligheten til å tjene litt penger.

NBBF Midt arrangerer med jevne kurs for dommere i Trondheim .

Kamplederkurs
Kurset ble innført som første steg i NBBFs dommerløype i 2018 og er et krav om å ha gjennomført før man går videre til aspirantdommerkurs.
Kurset består av 10 leksjoner: 2 timer teori, 6 timer praktisk og 2 timer e-læring.
Innhold:
– Innledning og rollen til en kampleder
– Easy Basket
– Regler, spillebestemmelser, overtredelser, fouls
– Gjennomføring av Easy Basket-kamp
– Dommertegn & Mekanikk
– Praktisk dømming (2 Easy Basket-kamper)
– Barneidrettens verdigrunnlag (NIF E-læring)

Ta kontakt med styret hvis du er interessert!

NBBFs dommerstige: https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20dommer%20-%20Dommerstige.aspx