Easybasket, EB (U10-U13) regler

Easy Basket Challenge(EBC), U10 regler:

 • Opp til 10 år
 • 4 perioder x 5 minutter løpende tid
 • 4 mot 4
 • Lav høyde på kurvene (260 cm over gulvet)
 • Ballstørrelse 5
 • Det er ikke lov å ta ballen fra en spiller som holder ballen med begge hendene.
 • Ingen straffekast eller time-out
 • Periodepausene er 1 minutts hvile, samt 3 minutts hvile mellom andre og tredje periode
 • Hjemmelaget begynner med ballen ved innkast bak sidelinjen på midtstreken.
 • Ved øvrige hoppballsituasjoner gjelder prinsippet om «annen hver gang», det vil si at lagene får ballen annen hver gang ved sidelinjen
 • Back court og tre-sekundsregelen brukes ikke
 • Det finnes mulighet til å spille med mikslag. Jenter og gutter kan til og med spille mot hverandre.

Easy Basket (EB), U12 og U13

EB spilles 4 mot 4 fra U7-U12 og 5 mot 5 i U13, det tilstrebes at alle spillere spiller like mye og på hvert arrangement spiller lagene minst to kamper. Kampresultatene har ikke noen betydningsfull rolle, der kampene registreres kun for å gjøre kommende arrangement så jevne som mulig.

Her finner man de offisielle regelboken for Easybasket:
Easy Basket Retningslinjer og spilleregler for barn – Versjon 2016

Easy Basket – regler (kortfattet)

– For spillere på barneskolen
– U12 spilles med lav høyde på kurvene (260 cm over gulvet)
– U13 spilles på stor bane med ordinær kurvhøyde
– 4 mot 4 i U7-U12
– 5 mot 5 i U13
– I U12 spilles det seks perioder på 5 minutter løpende tid (uten stopp i klokka)
– I U13 spilles det seks perioder på 5 minutter effektiv tid (med stopp i klokka)
– Gutter og jenter bruker ballstørrelse 5
– Det er ikke lov å ta ballen ut av hendene på en spiller som holder ballen med begge hendene.
– Lagene får kun spille forsvar på egen banehalvdel etter scoring og innkast.
– Ingen straffekast eller time out
– Lagfoul resulterer i 1 poeng og innkast til samme lag fra siden
– Back court regelen brukes ikke, kun i U13
– Ingen 3-poengslinje
– Angrepslaget tillates ikke å sette screen for ballfører. Overtredelse medfører at at forsvarende lag overtar ballen med innkast fra sidelinjen.
– Tre-sekundsregelen brukes (med skjønn)
– 8- og 24-sekundsreglene brukes i U13 og overvåkes av kamplederne med bruk av skjønn.
– I Easy Basket er det et viktig prinsipp at alle skal spille mye og derfor er det en regel at den spilleren som spiller mest, kun får spille èn periode mer enn den som spiller minst.