Medlemskap / Aktivitetsavgift / Lisens

Medlemskontingent

Alle som skal delta på trening og/eller kamper i regi av Ranheim Idrettslag MÅ ha betalt kontingenten til idrettslaget. Dette er lovbestemt, og det er viktig i forhold til f.eks. forsikring v/skade (under 13 år). Medlemskap opprettes og avsluttes skriftlig.

Aktivitetsavgift

I tillegg til medlemskontingent må alle som trener basketball betale aktivitetsavgift. Denne kreves inn på høsten og går til å dekke driften av klubben, eksempelvis serie- og cupavgifter, godtgjørelser, premier, drakter og annet utstyr. Antall treninger eller kamper spiller deltar på er ikke avgjørende for satsen på aktivitetsavgiften.

Aktivitetsavgiften gjelder for en sesong (høst og vår).

Spillere som starter i løpet av sesongen betaler aktivitetsavgift for sesongen selv om man starter etter jul.

Hvis spillere slutter i løpet av sesongen så blir aktivitetsavgiften ikke refundert. Utestående krav må gjøres opp før utmelding kan gjennomføres.

NB!!! Ønsker du å dele opp betaling ønsker vi at dere kontakter basketball@ril.no , slik at vi kan finne en løsning. I RIL finnes det inkluderingsmidler som det kan søkes på, det er vedtatt at støtten kan benyttes til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift til medlemmer med lav betalingsevne. Kontakt din lagkontakt for hjelp til å søke eller inkludering@ril.no for å søke. Ingen skal ekskluderes av økonomiske årsaker.

Både medlemskontingent RIL og aktivitetsavgift Basketball kreves inn via Spond.

Satser:

Medlemskap i RIL 2024 (Er du allerede medlem i RIL, inkluderer det basketball også) :

Enkeltmedlem450,-
Familiemedlem750,-
Støttemedlem250,-
InkluBasket50

Aktivitetsavgift 2023/2024:

G/J 2016-2017900,-
G/J 2014-20151200,-
G/J 2012-20131200,-
G/J 2010-20112500,-
G/J 2008-20093300,-
G/J 2006-20073600,-
G/J 2005 og tidligere3800,-

Lisens

NB! Alle som deltar i seriespill må betale  spillerlisens til Norges Basketballforbund fra man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Lisensens størrelse avhenger av alder. Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.

Lisens skal ikke innbetales til RIL Baskets konto. Det kommer en egen faktura når det gjelder lisens. Se for øvrig her for satser og mer informasjon om lisens.