Medlemskap / Aktivitetsavgift / Lisens

Medlemskontingent

Alle som skal delta på trening og/eller kamper i regi av Ranheim Idrettslag MÅ ha betalt kontingenten til idrettslaget. Dette er lovbestemt, og det er viktig i forhold til f.eks. forsikring v/skade (under 13 år). Medlemskap opprettes og avsluttes skriftlig.

Aktivitetetsavgift / Treningsavgift

I tillegg til medlemskontingent må alle som trener basketball betale aktivitetsavgift. Denne kreves inn på høsten og går til å dekke driften av klubben, eksempelvis serie- og cupavgifter, godtgjørelser, premier, drakter og annet utstyr.

NB!!! Ønsker du å dele opp betaling eller har utfordringer i forhold til avgiftene ønsker vi at dere kontakter basketball@ril.no , slik at vi kan finne en løsning. Ingen skal ekskluderes av økonomiske årsaker.

I RIL finnes det innkluderingsmidler som det kan søkes på, det er vedtatt at støtten kan benyttes til å dekke medlem- og aktivitetsavgift, samt lisensavgift til medlemmer med
lav betalingsevne. Kontakt din lagkontakt eller styret@rnaheimbasket.no for å søke.

Både medlemsgebyr RIL og aktivitetsavgift Basketball kreves inn via Spond.

Satser 2022/2023:

Medlemskap i RIL (Er du allerede medlem i RIL, inkluderer det basketball også) :

Enkeltmedlem 400.-
Familiemedlemskap 700.-

Aktivitetsavgift:

G/J 2012-2015 1100,-
G/J 2010-2011 1.800,-
G/J 2008-2009 2.900,-
G/J 2007 og tidligere 3.400,-
Senior Damer og herrer 3.400,-

Innbetalt aktivitetsavgift refunderes ikke om spiller slutter i løpet av sesongen.

Lisens

NB! Alle som deltar i seriespill må betale  spillerlisens til Norges Basketballforbund fra man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen er en forsikring som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen. Lisensens størrelse avhenger av alder. Spillere som er yngre enn 13 år , men deltar i seriespill for U13 og oppover skal ikke løse lisens. Alle Easybasket spillere som ikke er fylt 13 år er dekket via Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikringsavtale.

Lisens skal ikke innbetales til RIL Baskets konto. Det kommer en egen faktura når det gjelder lisens. Se for øvrig her for satser og mer informasjon om lisens.