Treningstid

Treningstid sesongen 2021-2022

Innkalling til trening blir gjort i Spond for den enkelte gruppen.

VIKTIG!! Alle må svare på om de skal eller ikke på trening.

COVID-19

Retningslinjer for bruk av kommunale haller, gymsaler og tilhørende garderober!

Disse retningslinjene tar utgangspunkt i retningslinjene til Trondheim kommune, som også ligger vedlagt i utsendte mail.

Til enhver tid gjelder smittevernets «Gylne Treenighet» og generelle smittevernråd fra FHI:

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid. Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av aktive i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

GENERELT

✓ Idrettene må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, NIF og særforbunds koronavettregler.

✓ Gymsalene åpner opp for trening fra 1. september. o Det vil være redusert tilgang til andre arealer og fellesareal. Det skal være minst 1 meters avstand mellom personer i fellesareal.

✓ Brukerne er ansvarlig for at smitterådene følges.

✓ Trener:

o Registrerer oppmøte i hallen i grønn loggbok i vaktbua.

o Holder oppmøteprotokoll.

o Levere navnelister med telefonnr. over hvem som trener til tilsynsvakta FØR treningen starter.

o Holder navnelisten i 14 dager før den makuleres.

✓ ALLE brukere vasker hender ved inn/utgang av hallen.

✓ Treningsgruppene:

o MÅ selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening.

o MÅ selv holde desinfeksjonsmiddel for renhold av utstyr.

o MÅ rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.

✓ Tilsynsvakter:

o Holder navnelister i 14 dager før de makuleres.

o Siden idrettshallene holdes låst til enhver tid slipper tilsynsvakten treningsgruppene inn/ut av hallen ved start/slutt. VIKTIG at brukerne møter til oppsatt tid og forlater hallen raskt slikt at ny gruppe kan slippes inn.

Ranheim Idrettslag GARDEROBER

✓ NB! Garderobene i gymsaler holdes stengt, mens garderobene i idrettshallene åpnes.

✓ Brukerne MÅ holde minst 1 meters avstand, i henhold til smitteforebyggende tiltak.

✓ Tøy skal gå fra bag til kropp – IKKE henges opp.

✓ Trondheim kommune rengjør garderobene 1 gang om dagen på hverdager.

✓ Brukerne av garderobene må selv stå for renhold før og etter bruk.

o Utstyr til vask står i garderobene.

o Gulvet vaskes med mopp og vann FØR bruk.

o Benker, knagger samt andre berøringspkt og overflater vaskes med klut og desinfeksjonsmiddel FØR bruk.

o BRUKTE mopper og kluter skal rett i egen bøtte – brukes bare en gang.

o Garderoben vaskes også ETTER bruk.

o Minimum 1 meters avstand – ved inn/ut av garderoben, ved omkledning og ved dusjing.

TRENING

✓ Kun tilgjengelig for faste treningsgrupper, på inntil 20 personer.

✓ Barn og unge opp til 19 år kan trene med mindre en 1 meters avstand – men unntaket gjelder kun innad i faste treningsgrupper.

✓ Utøvere eldre enn 19 år tilrettelegger og utøver idretten slik at 1 meters regelen overholdes.

✓ NY gruppe som skal trene skal IKKE gå inn i hallen før de som har trent har forlatt hallen.

ARRANGEMENT OG KAMPER

✓ Det tillates arrangement /kamper med inntil 200 personer, der deltakerne holder minst 1 meters avstand, og hvor det er ansvarlig arrangør.

o Gjelder IKKE vanlige seriekamper.