Dugnader

For klubben:

I regi av klubben blir det kun organisert dugnad ved avvikling av cup og lignende. Dette arrangeres 1-2 ganger i året og vi forventer at foresatte og spillere i alle lag hjelper til slik at det bli en sosial og grei avvikling av arrangementet. Vanlige oppgaver er kioskvakt, baking, hallvakt og organisering av disse.

De eldste spillerne hjelper også til som trenere/dommere/sekretariat på cuper og andre sosiale arrangement for de yngste lagene.

For lag:

Hvert lag bestemmer selv om de vil ha dugnader og evt. hvilke.
Det er vanlig at lag velger å arrangere kaffe/kake salg på hjemmekamper for å ha litt inntekter til sosiale arrangement innad i laget.
Alle lag setter stor pris på forslag fra foresatte om dugnader. Spesielt hvis det er dugnader barna selv kan være med på.