Sekretariat rutiner

Sekretariat rutiner

Sekretariatet består av tre personer:

 • Sekretær
 • Tidtaker
 • 24-sekundstidtaker

Før kampen

 • Oppmøte 20 min før
 • Sette ut benker til lagene (i det ene lagerrommet med port – portåpner finnes hos hallvakta)
 • Sette ut 24-sekundstavler (i teknisk rom under tribunen – hallvakta har nøkkel
 • Sette opp sekretariatsbord: bord, stoler, tidtavle (i teknisk rom under tribunen – hallvakta har nøkkel)
 • Finne frem sekretariatsutstyr: kampskjema, retningsmarkør, rød + blå penn. Det ligger en sort perm i vaktbua + noe i teknisk rom under tribunen.

Sekretær

 • Fører kampskjema
 1. Fyll inn kampinfo
 2. Få lagene til å fylle inn lagoppstilling
 3. Føre poeng og fouls underveis i kampen
 4. Fullføre kampskjema etter kampslutt
 • Kampskjema består av tre ark: hvit (til dommeren), rosa (til vinnerlaget) og gul (til taperlaget)
 • Bruk blå/svart penn for utfylling + føring av 1. og 3. periode, rød penn for 2. og 4. periode

Tidtaker

Har ansvar for følgende oppgaver på spilletavla

 • Start/stopp av spilletid
 • Poeng
 • Time-out
 • Lagfouls
 • Varsler innbytte

24-sekundstidtaker

Ansvarlig for å sjekke at lagene fullfører sitt angrep innen lovlig tidsramme

 • Start/stop/reset av skuddklokke
 • Brukes ikke i U13G-kamper

Etter kampen

Rydd opp det som ble satt frem i punktet “Før kampen” dersom ikke det samme utstyret skal brukes på nytt.