Foreldre- og spillermøter

AVVIKLING AV FORELDRE- OG SPILLERMØTER I RANHEIM BASKET

Styremedlem med ansvar for lagkontaktene sørger for:

 • fastsetting av tidspunkt i samråd med trener og lagkontakt 
 • booking av møtelokale (post@ril.no), kantinen i Vikåsenhallen / Klubbhuset på Ranheim
 • oppmøte fra styret under møtet 
 • evt. sørge for styrerepresentant med rett kompetanse dersom laget har spesielle saker på agenda 
 • informasjon under møtet om ansvarsoppgavene til lag- og sosialkontakter før nyvalg 

 

Lagkontakt sørger for:

 • innkalling av spillere og foreldre når tid og sted er fastsatt 
 • å ta imot evt. saker fra spillere/foreldre/trener 
 • ledelse av møtet
 • eks. Saker til foredremøte:
  • Klubben
  • Laget /treningsgruppen
  • Kommunikasjon (Spond, Facebook, hjemmesiden)
  • Informasjon om kamper/cuper
  • Informasjon om sekretariat
  • Informasjon om dugnader (klubbens/lagets)
  • Hva kan vi gjøre sosialt for laget?
  • Informasjon om trener /treningsopplegg

 

Sosialkontakt bidrar: 

 • som støtte evt. vara for lagkontakt 
 • som referent under møtet 

 

Trener(e) sørger for: 

 • informasjon under møtet om det rent sportslige (forventinger til spillere fra trenerperspektiv, fraværsvarsling, sesongmål for laget, metoder som vil bli brukt, aktuelle serier og cuper mm.) 
 • videreformidling av evt. informasjon fra Utdanningskomiteen