Politiattest

Alle over 15 år som er trenere eller er i støtteapparatet rundt mindreårige eller personer med utviklingshemming i klubben skal levere politiattest.
Slik gjør du:
  1. Send epost til post@ril.no for å få en bekreftelse på vervet/rollen du har. Du må sende inn personnummer, fullt navn og hvilken rolle du har i laget.
  2. Når du har fått en signert bekreftelse fra administrasjonen legger du ved denne når du søker politiattest. Er du over 18 år er det enklest for deg å søke om politiattest på nett. Dersom du er under 18 år må også en foresatt signere. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest . Her følger informasjon om hvordan du gjør det: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
  3. Når du får tilsendt politiattesten må den fremvises til leder i RIL Basket med gyldig legitimasjon slik at det blir registrert i RIL systemet. Så lenge dere ikke endrer roller er politiattesten gyldig i 3 år.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i RIL Basket